Långsamt fallande magnet
Köp

Långsamt fallande magnet

Plan1,Fysik,Magnetism,Drivkraft
När den starka magneten sätts i rörelse över den massiva kopparn uppstår ett magnetfält som är så starkt att magneten ser ut att sväva.

Flytta magneten av grundämnet neodym mellan de två kopparstavarna med hjälp av järnbiten. Ta bort järnbiten och se hur magneten långsamt faller mellan kopparstavarna.

När den starka magneten sätts i rörelse över den massiva kopparn uppstår virvelströmmar som ger upphov till ett magnetfält som är så starkt att magneten ser ut att sväva.