Pulsoxi­metern
Köp

Pulsoxi­metern

Plan4,Blodcirkulationen,Människokroppen,CellSkapt
Nagellack kan försvåra mätningen. Här kan du undersöka hur fort pulsen slår och hur mycket syre det finns i blodet. Man brukar ligga på över 90%

Pulsoximetrar används inom vården för patientövervakning, för att kontrollera syremättnaden i patientens blod. Den används också inom flyget för att minska risken för olyckor och kontrollera när tryckkompensering behövs. Idrottare använder den när de förbereder sig inför stora prestationer med höghöjdsträning. Det är oftast idrottare som sysslar med långdistanslöpning och längdskidåkning, som kräver uthållighet. När idrottaren tränar på hög höjd där luften är tunn bildas fler röda blodkroppar i benmärgen, vilka kompenserar den tunna syrefattiga luften. Man kan också skapa konstgjord höghöjdsträning där man skapar lägre lufttryck med hjälp av luftpumpar.

Pulsoximetern kan sättas på örat, tårna, näsan eller vanligast ett finger. I pulsoximetern finns det två olika lysdioder som belyser kroppsdelen med två olika våglängder; rött ljus (660 nanometer) och infrarött ljus (940 nanometer). Dioderna har frekvensen 30 Hz, det innebär att de blinkar 30 gånger /sekund. Pulsoximetern jämför hur mycket ljus av de olika våglängderna som tas upp vid pulsslag och mellan pulsslag.