Krockande vattenstrålarna
Köp

Krockande vattenstrålarna

Plan2,Vatten,Fysik,Vattenavdelningen
Här skapas en "vattenblomma" av att en undre och en övre vattenstråle möts på mitten. Reglera vattnet från kranen för att ändra "vattenblommans" storlek.

När trycket från de krockande vattenstrålarna är lika bildas en klocka av vatten. De starka vätebindningarna mellan vattenmolekylerna gör att vattenklockan hålls ihop och bibehåller sin form. Genom att justera trycket i vattenstrålen från den övre kranen kan vattenklockans läge ändras.

Var kan du hitta det här i vardagen?

I en vattenjet, som bland annat sitter på en vattenskoter. När trycket från den övre ventilen ökar trycks det undre vattnet bort.

Hållbar utveckling

Vattenjet har lågt undervattensljud, vilket minskar störande ljud under vattenytan. Det gör undervattensmiljön bättre för vattenlevande djur som använder ljud för att kommunicera, till exempel valar och delfiner.