Köp biljett
Två föräldrar som deltar i en aktivitet i kemiköket med sin son

Tillsammans för upptäckar­glädje

Allt du gör och alla du möter har potential att påverka dina attityder till naturvetenskap och teknik Vi påverkar alla som vi kommer i kontakt med både medvetet och omedvetet.

Alla kan bidra till Upptäckarglädje på olika sätt. Det kan vara genom att dela med sig av erfarenheter, sprida kunskap eller finansiera aktiviteter som möjliggör att fler får en positiva upplevelser inom naturvetenskap och teknik.

Vi strävar efter att Upptäckarglädje ska finnas med i allt vi gör. Nedanför har vi samlat några av de partners och projekt som hittills möjliggjort vårt arbete med Upptäckarglädje.

Aktiva Utvecklings­projekt

Vad gör vi nu?

Vad gör vi nu?

AstraZeneca - Kommunicera Upptäckarglädje

  • En del av AstraZenecas samhällsengagemang innebär att arbeta för att främja intresset för vetenskap och forskning bland barn och unga vuxna i Sverige. På AstraZeneca möter kreativa idéer och innovativ teknik världsledande forskning. Med nyfikenhet förbättrar vi ständigt vårt arbetssätt och med öppet sinne välkomnar vi varje individ eftersom olika bakgrunder, talanger och idéer berikar vår kultur och driver innovation. Genom att ta tillvara på all den kompetens, erfarenhet och unika kunskap som våra medarbetare besitter producerar vi tillsammans läkemedel som gör vardagen bättre för miljontals människor världen över. AstraZeneca har möjliggjort att informationen om Upptäckarglädje för alla finns tillgänglig på Tom Tits Experiments hemsida.

BabySTEM

  • BabySTEM är Upptäckarglädje för våra allra yngsta besökare (0–2 år) tillsammans med sina föräldrar. I projektet ska föräldrar få kunskap och inspiration för att utforska naturvetenskapen i vardagen, tillsammans med sina barn. Projektet möjliggörs genom stöd från Skandias stiftelse Idéer för livet.

Make it Open, MiO

  • EU-projektet Make it Open handlar om meningsfulla samarbeten mellan skolan och det omgivande samhället. Tillsammans med familjer, ämnesexperter och andra aktörer löser lärare och elever utmaningar, bidrar till samhällets utveckling och främjar ett aktivt globalt medborgarskap.

Sinnestunneln

  • I projektet Sinnestunneln samarbetar elever, lärare och assistenter vid Stålhamra grundsärskola tillsammans med pedagoger och utställningsproducenter från Tom Tits för att utforska hur tillgänglighet kan främjas och formges i Tom Tits utställningar. Projektet möjliggörs genom stöd från Hedlunds stiftelse.

IVA – Framtidens kunskapssamhälle

  • Framtidens kunskapssamhälle är ett projekt från Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) för att uppmuntra barn och unga till lustfyllt lärande samt stärka ungas förmåga att värdera information och fatta vetenskapligt grundade beslut. Tom Tits Experiment är ordförande i arbetsgruppen om Vetenskapligt kapital. Gruppen har i uppdrag att ta fram förslag för att reda ut förutsättningar för barn och ungas vetenskapliga kapital i Sverige.
Avslutade Utvecklings­projekt

Vad har vi gjort?

Vad har vi gjort?

SySTEM 2020

  • EU-projected SySTEM 2020 – Science learning outside the classroom strävade efter att bättre förstå effekterna av lärande kring naturvetenskap och teknik utanför de formella utbildningssystemen, så kallad informell och icke-formell inlärningspraxis.

scAR Lab

  • Appen scAR Lab (science center AR Lab) erbjuder en digital upplevelse byggd på interaktiv augmented reality (AR). På ett lustfyllt och lärorikt sätt kan du utforska experiment från science centers när som helst och var du än är. Utveckling av appen skedde tillsammans med Technichus science center och Thnx Innovation. Projektet möjliggörs genom stöd från Vinnova.
  • http://www.scarlab.se/

Våra samarbets­partner