Köp biljett
Bild på pojke som tittat på ljusslingor i ett blått rum

Sinnesgläntan - en plats för alla

Hur kan vi göra våra utställningar tillgängliga för fler? Det var kärnfrågan vi ville söka svar på när vi startade vårt samarbete med elever och lärare vid Stålhamra grundsärskola i projektet som ursprungligen gick under namnet sinnestunneln men som senare bytte namn till sinnesgläntan.

Sätt dig ner en stund och lyssna, titta och känn efter. Vad upplever du? Förändras känslan i kroppen när färgen går från grön till lila?

Sinnesgläntan är ett experiment som är framtaget tillsammans med Stålhamra grundsärskola.

Experimentet Sinnesgläntan andas både tillgänglighet och känsla. I gläntan möts du av färger, former, naturljud och ljus. Allt annat liv utifrån stängs ute och du upplever ett lugn. Det är omöjligt att gå in här utan att känna något. Och det är just den känslan, som är syftet med hela experimentet. Här ges besökaren möjlighet att verkligen uppleva hur sina sinnen fungerar. Allt från hur Sinnesgläntans olika färger påverkar humöret, till hur ljudet och ljudet påverkar stressnivån. Det är en plats att tanka både energi, positivitet och bara vara en stund.

Experimentet Sinnesgläntan har skapats tillsammans med elever från Stålhamra grundsärskola. Från start bestod projektet av lådor med olika material. Diskussioner kring hur saker och ting kändes blev utgångspunkten i hur experimentet skulle utformas. Med allas olika professioner i projektet, tillsammans med elevernas nyfikenhet, tog experimentet form och gick från en modell till ett helt rum fylld av upptäckarglädje.

Resultatet blev ett rum som bara är, men som är väl genomtänkt för att inkludera alla.

Projektet tog emot väldigt positivt, både av elever och lärare. Det viktigaste var att ge projektet tid samt att ge eleverna möjlighet att växa in i projektet allt eftersom. Därmed gjorde det ingenting att byggprocessen tog flera månader, utan de sågs snarare som en möjlighet för att kunna ge eleverna tid att själva kunna delta efter sin egen förmåga.

Projektet innebar också en stor personlig utveckling för många elever. Projektet bidrog inte bara till att eleverna fick vara med och skapa ett experiment, utan möjliggjorde också att de vågade upptäcka och utforska resterande experiment i huset. Även andra situationer utanför Tom Tit blev enklare för eleverna att ta sig an. Exempelvis ledde vattenavdelningen till en mindre obehagskänsla till att tvätta händerna för en elev. Det som lärarna lyfte fram som det mest positiva var dels elevernas personliga utveckling i vad eleverna själva kunde åstadkomma när de fick komma hit regelbundet, dels hur de själva blev stärkta i sin egen profession som lärare.

Projektet avslutades med en invigning där eleverna deltog tillsammans med andra personer som varit inblandade i projektet. Ett uppskattat projekt som vi gärna utvecklar.

Stålhamraskolan – en grundsärskola och anpassad grundskola i Södertälje kommun

Stålhamraskolan är en kommunal F-6-skola med cirka 320 elever. Här finns även en grundsärskola, anpassad grundskola och en kommunal liten undervisningsgrupp. 

Våra samarbets­partner