Köp biljett
Två barn provar experimentet Synfelsglasögonen

Synfels­glasögonen

I det här experimentet kan du uppleva hur det känns att ha olika synfel. Många sjukdomar ger upphov till synproblem. Två exempel på det är grön starr, som man kan få på grund av för högt tryck i ögat, och grumlig lins, som förorsakas av ålder. Dessa sjukdomar går att behandla. Ögondroppar kan sänka trycket vid grön starr och en grumlig lins kan bytas mot en konstgjord.

Våra samarbets­partner