Köp biljett
En vuxen och ett barn provar experimentet Hiss med block

Hiss med block

Testa att lyfta dig själv i de olika hängstolarna genom att dra i repet. För att åka ner igen drar du i de båda gröna repen. Känner du skillnaden mellan de två stolarna?

Tittar du uppåt så ser du att hängstolarna har olika många block. Vilken stol känns det lättast att hissa upp dig själv i? Är det stolen med fler eller färre block?

Blocket, som består av ett slags litet hjul som kallas trissa, gör det möjligt att dra upp ett föremål snarare än lyfta det. Alltså byter blocket riktning på den kraft som används. Om två eller fler som block sätts samman med ett rep som går genom blocken bildar de en talja. En talja är en hissanordning som ger utväxling mellan kraften du behöver använda och längden rep du behöver dra. Det du vinner i kraft förlorar du i rep.

Slarvigt räknat kan du räkna ut skillnaden i den kraft som behövs genom att dela (kraften) med antalet block. Ska du vara riktigt noga så behöver du även räkna med vikten av de extra blocken, men den lilla skillnaden kommer du ändå inte att kunna känna.

Den ena stolen hänger endast i ett block som ändrar riktningen på den kraft du använder. För att lyfta dig själv när du sitter i stolen så måste du använda lika mycket kraft som din egen tyngd. Du kommer att hala in lika mycket rep som du lyfter dig själv. Om du väger mer än vad du själv orkar dra kommer du inte kunna lyfta dig.

Den andra stolen hänger i en talja med 4 block samt ett som ändrar riktningen på repet. För att lyfta dig själv i stolen så måste du använda en fjärdedel så mycket kraft som din egen tyngd. Du kommer att hala in 4 gånger så mycket rep som du lyfter dig själv.

Om du har massan 100 kg (vilket motsvarar tyngden 1000 Newton) behöver du dra repet med en kraft på 1000/4=250 Newton, vilket motsvarar 25 kg. Lyfter du dig 10 cm upp i luften behöver du hala in 10*4=40 cm rep.

Illustration av experimentet Hiss med block

Våra samarbets­partner