Köp biljett
Experimentet Åskflaskan

Åskflaskan

En barometer som visar lufttryck kan också visa vilket väder det kommer att bli. När vattnet sjunker i flaskkroppen och stiger i pipen beror det på att det är lågtryck, alltså sämre väder. När vattnet i flaskkroppen stiger och vattnet i pipen sjunker är det högtryck, och vackert väder.

Var kan du hitta det här i vardagen?

Barometrar kan både användas för att se skillnader i lufttrycket för att kunna förutse väder, men även för att mäta höjd. Då använder man sig av en mer avancerad barometer som kallas för Paulinbarometern. En Paulinbarometer, eller aneroidbarometer, består av en lufttät och flexibel metalldosa som trycks ihop eller expanderar beroende på omgivande lufttryck. Rörelsen överförs till en visare och en skala. För att göra exakta mätningar korrigerar man för höjd över havet.

Våra samarbets­partner