Köp biljett

Uppdrag i utställningen

Våra uppdragskort Tänk & Testa fungerar som ett slags spår in bland alla experiment. Allt upptäcker och undersöker man på egen hand, med kortens arbetsuppgifter som hjälp. Vi har en levande utställning vilket gör att vissa experiment kan byta plats.

Materialet är skapat för att eleverna, beroende på hur det används, ska kunna utveckla de förmågor, inom NO och teknik, som finns i Lgr 22. Varje tema behandlar också delar av det centrala innehållet som eleverna ska arbeta med. Materialet är gratis.

Träna som en astronaut

Åk 1-3, 4-6

Åk 1-3, 4-6

Träna som en astronaut

Utforskare behöver starka ben för att kunna klara av de fysiska utmaningarna som ställs på deras kroppar när de befinner sig i rymden. Ju längre astronauter befinner sig i rymdens miljö, desto svagare blir deras ben på grund av bristen på belastningskrafter. Ben under midjan påverkas mest av miljöer med minskad gravitation, och de ben som finns i dessa områden löper större risk att drabbas av benförlust under rymdfärder. Det är viktigt att astronauter tränar före, under och efter sin rymdflygning för att behålla starka ben hela livet. En kost som innehåller kalcium och D-vitamin hjälper också astronauterna att bibehålla starka ben.

Tänk & Testa – Träna som en astronaut är ett material som stödjer ESA/ESEROs skolprogram Mission X – Träna som en astronaut! Det är ett skolmaterial om människan i rymden med fokus på hälsa, kost, motion och vetenskap. Programmet vill inspirera barn att träna som en riktig astronaut.

Med hjälp av uppdragskorten i Tänk & Testa – Träna som en astronaut kan du genomföra ett 10-tal av de fysiska aktiviteterna som finns i Mission X under ett besök på Tom Tits Experiment. Eleverna genomför uppdragskorten och med hjälp av lärarloggboken för Mission X kan du enkelt dokumentera det ni gjort för att sedan rapportera in era aktiviteter på Mission X-hemsida (rapportering kan göras mellan januari-maj varje år).

Korten passar för låg- och mellanstadieåldrarna och kopplar till Lgr22 NO, Idrott och hälsa samt fritidshem. 

ESERO: MISSION X – Träna som en astronaut

Årskurs: 1-3

Tänk & testa: Träna som en astronaut för åk 1-3

Lärarhandledning åk 1-3

Lärarloggbok Mission X åk F-3

Årskurs: 4-6

Tänk & Testa: Träna som en astronaut för åk 4-6

Lärarhandledning åk 4-6

Lärarloggbok – Mission X åk 4-6

El och Energi

Åk 4-6

Åk 4-6

Undersök el- och energi på olika sätt i vår utställning! Kan du koppla en sluten krets? Vilka energiomvandlingar sker? Och vad är skillnaden på en motor och en generator? Materialet behandlar naturvetenskapliga ord och begrepp som sluten krets, energiomvandling, olika energiformer och mycket mer.

Årskurs: 4-6

Tänk och testa - El och Energi åk 4-6

Lärarhandledning åk 4-6

Kraft & Rörelse

Åk 1-3, 4-6

Åk 1-3, 4-6

Luft

Åk 4-6

Illustration på flera såpbubblor

Åk 4-6

Luft kan vara svår att se med blotta ögat, men här får ni både se och känna på olika luftfenomen. Vi experimenterar med allt från bollar som svävar i luftströmmar till luftvirvlar under vatten. Lufttryck, vind och kemin bakom allt undersöks med stöttande frågor. 

Årskurs: 4-6

Tänk & Testa: Luft åk 4-6

Lärarhandledning åk 4-6

Ljus & Syn

Åk 4-6

Åk 4-6

Utspritt över alla våningar i huset hittar vi experiment som utmanar hur våra ögon uppfattar ljus och världen runt om oss. Undersök hur ljusstrålar kan påverkas med filter och speglar. Upplev ljus i alla dess färger, och om ni vågar – totalt mörker!

Årskurs: 4-6

Tänk & Testa: Ljus & Syn åk 4-6

Lärarhandledning åk 4-6

Våra sinnen

Åk 1-3

Åk 1-3

Utforska din lukt, syn, hörsel och känsel med roliga experiment och tankeväckande frågor. Hur reagerar din kropp när cykeln svänger åt fel håll mot vad du är van vid? Hur är det att gå i totalt mörker utan synen som hjälp?

Årskurs: 1-3

Våra sinnen åk1-3

Lärarhandledning åk 1-3

Matematik

Åk 1-6

Åk 1-6

Våra samarbets­partner