Köp biljett

Miljö och hållbarhet

Vår planet har försett oss med ett överflöd av naturresurser, men vi människor har inte nyttjat det på ett ansvarsfullt sätt och konsumerar nu långt mer än vad vår planet klarar av. Visste du exempelvis att 1/3 av den mat som produceras slängs? Att uppnå hållbar utveckling kräver att vi minskar vårt ekologiska fotavtryck genom att ändra hur vi producerar och konsumerar varor och resurser. (källa Globalamalen.se) 

Genom samverkan mellan Telge Återvinning och Tom Tits Experiment erbjuds Södertäljes samtliga förskolor och skolor kostnadsfria fortbildningar inom miljömässig hållbarhet.

Läs mer om våra kostandsfria skolprogram för barn och elever inom miljö och hållbarhet här

Föreläsning - Allting hänger ihop

Fortbildning om miljö, hållbarhet och rörelseglädje för dig i förskola

Fortbildning om miljö, hållbarhet och rörelseglädje för dig i förskola

3. God hälsa och välbefinnande. Grön kvadrat, text och symbol i vitt. 
En EKG-kurva som avslutas med ett hjärta.4. God utbildning för alla. 
Mörkröd kvadrat, text och symbol i vitt. 
En uppslagen bok med en penna bredvid.12. Hållbar konsumtion och produktion. Mörk senapsgul kvadrat, text och symbol i vitt. En liggande åtta med en pil i slutet av linjen. En variant av oändlighetssymbolen.14. Hav och marina resurser. Blå kvadrat, text och symbol i vitt. En fisk under två våglinjer.

Allting hänger ihop! I denna föreläsning lyfter vi hur viktigt det är att tänka hållbart kring våra egna personliga vanor – rörelse, mat och sömn – för att i sin tur kunna ta hand om miljön runt omkring oss.  

När vi har koll på hur vi lever som hållbara människor samt strävar efter sociala hållbarhet fortsätter vi med inslag av hållbarhet för miljön.   

Föreläsningen ger deltagarna fördjupad kunskap inom social hållbarhet, rörelseglädje och återvinning.  

Tidsåtgång: 2 h. 
Plats: Tom Tits Experiment (eller som besök i er egen förskola inom Södertälje kommun). 

Föreläsning - Återvinn och bli en miljönär

Fortbildning om miljö och hållbarhet för dig i förskola

Fortbildning om miljö och hållbarhet för dig i förskola

4. God utbildning för alla. 
Mörkröd kvadrat, text och symbol i vitt. 
En uppslagen bok med en penna bredvid.12. Hållbar konsumtion och produktion. Mörk senapsgul kvadrat, text och symbol i vitt. En liggande åtta med en pil i slutet av linjen. En variant av oändlighetssymbolen.14. Hav och marina resurser. Blå kvadrat, text och symbol i vitt. En fisk under två våglinjer.

På en förskola går det åt mängder av materiella resurser, från blöjor och våtservetter till färgpatroner, batterier och kritor. Genom att utgå från den egna förskolans arbete med återvinning och återbruk främjas barnens förståelse för vikten av hållbar konsumtion och produktion.   

Fortbildningen syftar till att ge deltagarna fördjupad kunskap inom hur återvinning fungerar samt en mängd olika förslag kring hur hållbarhet kan levandegöras genom berättelser, bilder och aktiviteter ute i naturen.  

Tidsåtgång: 2 h
Plats: Tom Tits Experiment eller i er egen förskola (inom Södertälje kommun) 

Föreläsning - Återvinn och bli en miljönär

Fortbildning om miljö och hållbarhet för dig i grundskola

Fortbildning om miljö och hållbarhet för dig i grundskola

4. God utbildning för alla. 
Mörkröd kvadrat, text och symbol i vitt. 
En uppslagen bok med en penna bredvid.12. Hållbar konsumtion och produktion. Mörk senapsgul kvadrat, text och symbol i vitt. En liggande åtta med en pil i slutet av linjen. En variant av oändlighetssymbolen.14. Hav och marina resurser. Blå kvadrat, text och symbol i vitt. En fisk under två våglinjer.

På en skola går det åt mängder av materiella resurser, från kopieringspapper och suddgummin till färgpatroner, batterier och hopprep. Genom att utgå från den egna skolans arbete med återvinning och återbruk främjas elevernas förståelse för vikten av hållbar konsumtion och produktion.   

Fortbildningen syftar till att ge deltagarna fördjupade kunskaper inom miljömässig hållbarhet, hur återvinning fungerar i Södertälje kommun samt kännedom om de miljömål vi har att förhålla oss till på lokal, nationell, och internationell nivå. Fortbildningen varvar teori med konkreta uppslag på hur deltagarna kan arbeta med mål 12 i sin undervisning.

Tidsåtgång: 1 h 30 min
Plats: Tom Tits Experiment eller på plats på skolan (inom Södertälje kommun) 

Våra samarbets­partner