Köp biljett

Tillgänglighet

Tom Tits Experiment (Telge AB) står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här informationen beskriver hur tomtit.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från tomtit.se i något annat format, till exempel en tillgänglig PDF, stor text, lättläst, ljudinspelning eller punkskrift kan du kontakta oss. Vi kommer att försöka åtgärda problemen och se till att du får den digitala service du har rätt till.

Det är Tom Tits Experiment som tillhandahåller webbplatsen, och du kan kontakta oss på följande sätt:

Svarstiden är normalt en vecka.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är för närvarande på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt i förenlighet med lagkraven.

PDF-filer:

  • Tänk & Testa uppdragskort: Detta är tunga dokument på cirka tio sidor i nio olika ämnen. Syftet med dessa är att lärare ska ladda ner och skriva ut dem till sina elever inför sitt besök på Tom Tits Experiment.
  • Arbetsmaterial till Planetskötarnas måljakt: Detta är ett tungt dokument på 20 sidor med syfte att lärare ska kunna ladda ner den innan skolbesöket och förbereda eleverna med det bifogade materialet.
  • Intresseanmälan till förskolan: Syftet med detta dokument är att ladda ner, skriva ut, fylla i och sedan skicka in det till Tom Tits Experiment.
  • Information på arabiska. Detta är en fil på nio sidor med sammanfattande information på arabiska om Tom Tits Experiment, såsom prisinformation, öppettider och aktiviteter på Tom Tits Experiment.

Video:

  • Videofilmer som publicerats före den 23 september 2020 saknar textning och syntolkning.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av tomtit.se

Senast bedömning gjordes den 14 september 2020.

Redogörelsen uppdaterades 16 oktober 2020.

Våra samarbets­partner