Köp biljett
Barn leker på Tom Tits förskola

Vår förskola

Tom Tits förskola sätter barnens upptäckarglädje och lustfyllda experimenterande i fokus. Här finns plats för utforskande barn och medforskande pedagoger. Tom Tits Experiments Förskola är unik i världen genom att ha sin verksamhet i anslutning till ett science center. Tom Tits förskola arbetar i enlighet med gällande styrdokument, med ett särskilt fokus på naturvetenskap, teknik och hållbar utveckling.

Pedagogiken

Upptäckarglädje för alla, alltid - är ledord för förskolans verksamhet. Vi arbetar utifrån barnens experimentella och lustfyllda utforskande. Vi anpassar vår verksamhet så att barnen ges möjligheter till lärande; både enskilt och i grupper med olika sammansättningar. Vår utgångspunkt är att se barnens vardag som den naturliga arenan för lärandet.

Pedagogens förhållningssätt

Vi arbetar aktivt med att vara medforskande och medupptäckande pedagoger. Vi ska ta tillvara barnens intressen och aktivt verka för att barnens medbestämmande uppmuntras och tas till vara.

Pedagogerna ska ha ett aktivt förhållningssätt och ta till vara och skapa situationer där de naturvetenskapliga ämnena blir synliga.

Leken

För de riktigt små är vardagens enkla göromål nyheter och ren och skär forskning. För de större är rutinsysslor mer bekanta och de hinner fundera på vad en tvål är och om saft rinner lika bra som vatten. Det är i mötet med andra och med vardagen som frågan får sitt värde. Därför har vi skapat många hörn och vrår på vår förskola. Varje hörna får sin egen lek just nu. Nyfikenheten på vad som händer i andra hörn leder till nya möten och lekar. Närheten till Sveriges största science center ger förskolans barn stora möjligheter att på ett lekfullt och lustfyllt sätt forska vidare på de upptäckter vi gör på förskolan.

Lokal och form

Att klä på sig, äta, hålla ordning, gå på toa. Det är några av de vardagliga sysslor som finns på förskolan. Arkitekturens och scenografins roll är att skapa förutsättningar för detta. Men också för möten, utbyte av kunskap och erfarenheter och för det forskande arbetssättet. På förskolan har vi skapat platser med avväpnande kravlöshet. Stora ytor där alla barn och vuxna kan samlas och små vrår, var och en med sin egen karaktär för andra möten, lekar och pyssel. Allt är öppet och ändå sammanbundet.

Entrén är gemensam för alla avdelningar som vi kallar hemvister. Hemvisiterna heter Jord, Eld, Luft och Vatten.

I ateljén finns massor av kreativt material för skapande verksamhet. Fönstren mot korridoren ger en öppen känsla. Ut mot parken går fönstren ända ner till golvet.

Vatten kan testas på alla möjliga sätt. Varför inte med hela kroppen? I förskolans H2O-rum finns det plats att plaska och leka, hälla, flyta, stänka och spruta!

Anmälan och avgifter

Förskolan är fristående och Tom Tits Experiments styrelse är huvudman.

Förskolan är öppen för barn mellan ett och fem år. Här finns det plats för cirka 60 barn. Elva vuxna arbetar här. Tom Tits Experiments Förskola har en egen kö.

Vi erbjuder plats efter turordningen

  1. Syskonförtur
  2. Gruppsammansättning/åldersgrupper
  3. Köplacering

Föräldralediga kan låta äldre syskon i familjen vistas i förskolan med längsta placeringstid om 24 timmar per vecka. Dessa timmar fördelas måndag till torsdag klockan 08.00-14.00.

I Södertälje kommun gäller för närvarande den så kallade maxtaxan. För mer information se kommunens hemsida.

Här gör du din intresseanmälan.

Kontakt

Önskar du komma i kontakt med förskolan når du oss enklast via mejl på forskola@tomtit.se.

Förskolans dokument

Skolverkets läroplan för förskolan

Klagomålshantering

Dela sidan:

Våra samarbets­partner