Köp biljett

Klagomålshantering

Vid vår förskola vill vi uppmuntra till att synpunkter och eventuella klagomål på verksamheten tas upp med den det berör. Enklare synpunkter hanteras med fördel direkt. Om du efter kontakt med personalen fortfarande inte är nöjd, ta då kontakt med rektor Susanne Lovidius. Detta kan du givetvis också göra direkt.

Klagomål på verksamheten kan lämnas muntligt, skriftligt eller vid bokat möte med förskolans rektor. Kontakta susanne.lovidius@tomtit.se  Om klagomål av någon anledning inte kan lämnas till förskolans rektor, kontakta skolchef Viveka Andersson på viveka.andersson@tomtit.se. Klagomål kan också framföras till Tom Tits styrelseordförande David Winerdal.

Klagomål kan lämnas anonymt, men då kan ingen återkoppling ges.

Klagomålshanteringen utgör en viktig del av vårt systematiska kvalitetsarbete. Vi dokumenterar, sammanställer och analyserar inkomna klagomål samt vidtagna åtgärder för att löpande förbättra kvaliteten i vår verksamhet. Förskolans rutin för klagomålshantering finns tillgänglig att läsa på förskolan, samt kan skickas digitalt på förfrågan.

Dela sidan:

Våra samarbets­partners