Synpunkter
Köp

Synpunkter

Tom Tits Experiment Förskola

Förskolan är fristående och Tom Tits styrelsen är huvudman.

Vi strävar efter att vår verksamhet ska vara så bra som möjligt – dina synpunkter är därför viktiga för oss. Klagomål på utbildningen kan lämnas skriftligt, muntligt eller via besök till förskolechef.

Om klagomål av någon anledning inte kan lämnas till förskolechef, kontaktar ni förskolans huvudman, Tom Tits styrelseordförande, David Winerdal

Dela sidan: