Köp biljett
Barn tittar på experimentvagnen

Vikten av upptäckar­glädje

Hjärnan utvecklas under hela barndomen och in i vuxenlivet. Hos vuxna fortsätter hjärnan att vara plastisk, det vill säga föränderlig och anpassningsbar, vilket gör att vi kan fortsätta att lära oss nya saker hela livet.

Under olika delar av livet varierar vilka som är viktigast för vårt lärande: föräldrar, lärare, vänner och förebilder. Lärande kan ske överallt och närsomhelst. Vi talar ofta om lärande i formella miljöer, som skola och universitet. Mycket av lärandet sker också i informella miljöer som köket, i parken, eller på museer. Oavsett när, var och med vem vi gör något med framhåller forskning att när vi är engagerade så lär vi oss mer och bättre. Upptäckarglädje handlar om att skapa engagemang inom och positiva attityder till naturvetenskap och teknik.

Målet är inte att alla ska arbeta med naturvetenskap och teknik, men positiva attityder till naturvetenskap och teknik handlar om god utbildning för alla. Och en god utbildning behövs för att kunna vara delaktig i ett demokratiskt samhälle.

Fördjupa dig i lärandet

Vad har du lärt dig för nytt idag? Många tänker att lärande sker i klassrum men mycket av lärandet sker också i köket, i parken, eller på museer. Om du har barn i din närhet kan du påverka hur de ser på naturvetenskap och teknik. Naturligtvis kan du även påverka vuxnas attityder. Alla behöver inte jobba med naturvetenskap och teknik, men för att vara delaktig i ett demokratiskt samhälle krävs positiva attityder till naturvetenskap och teknik. Vi kallar det upptäckarglädje för alla!

Livslångt lärande

Hur utvecklas vår hjärna?

Hur utvecklas vår hjärna?

Hjärnan utvecklas under hela barndomen och in i vuxenlivet. Hos vuxna fortsätter hjärnan att vara plastisk, det vill säga föränderlig och anpassningsbar, vilket gör att vi kan fortsätta att lära oss nya saker hela livet. Under olika delar av livet varierar vilka som är viktigast för vårt lärande: föräldrar, lärare, vänner och förebilder.

AstraZeneca har tagit fram en serie korta filmer om tonårshjärnan som heter Grymt Fett. I deras knappt åtta minuter långa film Lärande finns en översikt över vår hjärna och lärande i dagens samhälle. Filmen är relevant för oss alla även om den främst riktar sig till tonåringar och tonårsföräldrar.

Var lär du dig?

I vilka miljöer sker lärandet?

I vilka miljöer sker lärandet?

Lärande kan ske överallt och närsomhelst. Vi talar ofta om lärande i formella miljöer, som skola och universitet. Mycket av lärandet sker också i informella miljöer som köket, i parken, eller på museer. Oavsett när, var och med vem vi gör något med framhåller forskning att när vi är engagerade så lär vi oss mer och bättre. Upptäckarglädje handlar om att skapa engagemang inom och positiva attityder till naturvetenskap och teknik. En del av det är att synliggöra naturvetenskapen och tekniken i flera olika miljöer. Du kan läsa mer om vad som påverkar lärandet inom naturvetenskap och teknik både i och utanför klassrummet i modulen Byggstenar för Upptäckarglädje.

EU-projeket SySTEM 2020 har bland annat tittat på barn och ungas attityder till naturvetenskap och teknik. Undersökningar visar att både klassrummet och upplevelser i exempelvis köket, parken och på museer påverkar individens ekosystem för lärande inom naturvetenskap och teknik. Vill du läsa mer om undersökningen hittar du det engelska materialet här.

Upptäckarglädje för alla

Varför är det viktigt?

Illustration av biljetter

Varför är det viktigt?

Målet är inte att alla ska arbeta med naturvetenskap och teknik, men positiva attityder till naturvetenskap och teknik handlar om god utbildning för alla. Och en god utbildning behövs för att kunna vara delaktig i ett demokratiskt samhälle. Kort innebär det att vi inte behöver tycka om allt som görs inom naturvetenskap och teknik men vi behöver ha en kunskap och förståelse om arbetssätt, metoder och allmänbildning. Det här kan du läsa mer om i modulen Byggstenar för Upptäckarglädje.

Science Museum Group tillsammans med forskare i Storbritannien har studerat det de kallar för Science capital. Mycket av vårt arbete utgår från den forskningen och deras erfarenheter. En av deras filmer, What is science capital?, introducerar Science capital, en viktig del av det som vi kallar för Upptäckarglädje för alla. Du kan läsa mer om de olika källorna bakom Upptäckarglädje för alla i modulen Forskningen bakom Upptäckarglädje.

Testa det här!

Till föräldrar, lärare och pedagoger!

Till föräldrar, lärare och pedagoger!

Hej förälder!

Vi kan alla påverka attityder till naturvetenskap och teknik överallt. I den här modulen har vi valt ut aktiviteter som kan göras var som helst och som inte egentligen kräver så mycket kunskap inom naturvetenskap och teknik. Verktygen från Science Museum Group i Storbritannien och Harvard i USA handlar om att sätta ord på det vi ser för att tillsammans resonera om naturvetenskapen och tekniken runt omkring oss.

Hej lärare och pedagog!

Att skapa ett ökat engagemang och skapa en positiv attityd hos elever handlar om hur du kopplar din undervisning till deras intressen, vardag och erfarenheter för att synliggöra naturvetenskapen och tekniken genom exemplen. Hur väl känner du dina elever och vad de gör utanför skolan? Vår utmaning till dig i den här modulen är att koppla din undervisning till minst en elevs intresse. Grundtanken till övningen kommer från The science capital teaching approach: Engaging students with science, promoting social justice som är ett material producerat av Science Museum Group.

Exempel från Tom Tits

Hur jobbar vi med upptäckarglädje?

Illustration på flera såpbubblor

Hur jobbar vi med upptäckarglädje?

Experimentvagnar

En experimentvagn är en serie av 3-5 demonstrationsexperiment som genomförs från en specialbyggd vagn som dyker upp någonstans i utställningen. Allteftersom vi har lärt oss mer om Upptäckarglädje för alla så har syftet med våra experimentvagnar ändrats. Idag är syftet att hjälpa våra besökare att ta sig an våra utställningar. Vi talar om det vi hör, ser och känner med vardagliga ord för att hjälpa besökarna att samtala om upplevelsen både under besöket och hemma. Vi visar att vi testar och testa igen, men kanske på ett lita annorlunda sätt, om det inte går som vi tänkt oss.

Livesändningar

I livesändningarna möter ni Sandra som är ansvarig för våra värdar. Både Sandra och hennes roll (persona) är en glad och nyfiken mamma som kanske inte kan så mycket naturvetenskap och teknik ännu, men som har många experter omkring sig bland medarbetarna. Vi valde medvetet Sandra eftersom vi vill att våra livesändningar ska kännas tillgängliga även för den som kanske inte riktigt vågar ta sig an naturvetenskap och teknik. När Sandra känner sig bekväm i att tala om naturvetenskap och teknik framför kameran, då tänker vi att många andra också kan känna sig trygga i att tala om det som de ser, hör och gör tillsammans utifrån livesändningen. Gissa om vi har påverkat Sandras attityd till naturvetenskap och teknik under resans gång!

I arbetet med både experimentvagn och livesändningar tar vi framförallt stöd av Science Museum Groups Engagement reflection points.

Våra samarbets­partner