Köp biljett

Tom Tits STEM-strategi

När vi är engagerade lär vi oss mer och bättre. Så hur skapas engagerande upplevelser och möten med naturvetenskap och teknik?

Vår attityd påverkas av vår kännedom om och erfarenhet av ett ämne. För att skapa engagemang behöver vi få en bättre förståelse för hur individen påverkas av hur vi talar om och kommunicerar kring naturvetenskap och teknik. På samma sätt som en positiv upplevelse kan förbättra vår attityd och få oss att söka nya erfarenheter, aktiviteter, upplevelser, kunskaper, och fler möten kan en negativ upplevelse istället få oss att ta avstånd.

Såpbubbelshow (1)

I de olika modulerna nedan finns verktyg för engagemangsskapande aktiviteter både i vardagen och långsiktigt. Här på Tom Tits Experiment använder vi dessa kunskaper och verktyg i vårt arbete med att skapa upptäckarglädje för alla.

Våra samarbets­partner