Köp biljett
System 2020, logotyp

SySTEM 2020

SySTEM 2020 är ett projekt som undersöker frågor om naturvetenskaplig och teknisk bildning och lärande inom STEAM.

SySTEM 2020 är ett projekt som undersöker frågor om naturvetenskaplig och teknisk bildning och lärande inom STEAM (Science, Technology, Engineering Art and Mathematics) för barn och tonåringar i syfte att stötta våra framtida medborgare i en värld där vetenskap och teknik utvecklas i allt snabbare takt.

Projektet SySTEM 2020 kartlägger det naturvetenskapliga och tekniska lärandet utanför klassrummen i Europa och utvärderar ett antal tvärvetenskapliga program med målet att ta fram bästa praxis för utbildare. Projektet vill skapa bättre förståelse för hur informellt och lärande inom naturvetenskap och teknik påverkar unga människor i åldern 9–20 år.

I projektet kartläggs praxis i 19 EU-länder och fördjupade studier görs i åtta av länderna. Barnen och ungdomarna har varierande bakgrund och kommer även från geografiskt avlägsna grupper, socioekonomiskt missgynnade grupper och minoritets- och/eller invandrargrupper.

SySTEM 2020 har formulerat fem huvuduppgifter:

Utvärdera

Att skapa en översikt över icke-formellt och informellt naturvetenskapligt lärande i Europa som bidrar till en vetenskaplig kunskapsbas i och för samhället

Förstå och konceptualisera

Att involvera intressenter i arbetet med att identifiera de viktigaste utmaningarna med vetenskapligt lärande utanför klassrummet och att tillsammans utforma idéer och koncept som stöd för vetenskaplig bildning

Utforma, utveckla och verkställa

Att utarbeta nya verktyg, ramverk och metoder som kan tillämpas i icke-formella utbildningsprogram

Analysera och utveckla

Att utvärdera erfarenheterna från de framtagna verktygen och göra dem effektivare genom en iterativ designprocess

Engagera och informera

Att kommunicera och sprida viktiga resultat som framkommer under de tre år som projektet pågår.

Vill du veta mer om SySTEM 2020, kontakta cecilia.ekstrand@tomtit.se

Följ projektet:

Facebook: @SySTEM2020
Twitter: @system2020eu

System 2020 logotyp

Våra samarbets­partner