Köp biljett

Bli partner

Tom Tits Experiment främjar positiva attityder till naturvetenskap och teknik och arbetar för god utbildning för alla. Kunskaper inom och förståelse för området behövs för att kunna ta ställning i samhällsfrågor. Det gäller både den egna vardagen och för att bidra till en hållbar utveckling.

Central för verksamhetens framgång är samarbete, en nyckelkomponent som möjliggör uppfyllandet av mål såväl när det gäller människors välbefinnande som planetens hälsa, samtidigt som hög kvalitet och ekonomisk effektivitet upprätthålls. Verksamhetens påverkan ökar, målgruppen breddas och synergier identifieras genom samarbete.

Vi diskuterar gärna formerna för ett samarbete med er! Kontakta oss på info@tomtit.se för en närmare presentation och diskussion om hur vi bäst kan arbeta tillsammans. Läs mer om våra befintliga huvudpartners and projektpartners för att lär dig mer om vad vi gör.

Tobbe Trollkarl håller i en svart hatt och en trollstav

Våra samarbets­partner