Köp biljett
Två barn provar experimentet Ytspänning

Ytspänningen

Vattenbehållaren är avdelad med en plåt full med små hål. Tippas behållaren ganska snabbt kan man få vattnet att stanna i den övre behållaren – trots alla hål! Vattnets ytspänning och lufttrycket gör att vattnet håller ihop och inte rinner igenom. Då alla hålen är täckta med vatten kan ingen luft tillföras till den övre delen och undertrycket håller kvar vattnet.

Ytspänning uppstår eftersom krafterna som håller ihop vattnets molekyler är så mycket starkare än krafterna mellan vattenmolekyler och molekyler i luften. Vattenmolekylens laddning är ojämnt fördelad. Syret är negativt laddad medan änden med de två väteatomerna är positiv. Det gör att syret i en molekyl och väte i en annan molekyl binder till varandra. De här är starka bindningar. Vatten kan inte skapa starka bindningar till molekylerna i luften. Det gör att kontaktytan mellan vattenmolekyler och luftens molekyler blir så liten som möjligt. Det gör också att det bildas som en slags hinna på vattnet där vatten och luft möts. Titta på ytspänning genom att hälla vatten i ett glas så att det nästan rinner över. Vattenytan buktar uppåt.

Andra experiment som visar ytspänning på ett coolt sätt är till exempel Stora klockfontänen eller Krockande vattenstrålarna.

Prova att experimentera vidare hemma!

Du behöver:

  • Glas
  • Papper
  • Vatten

Gör såhär:

  • Fyll ett glas med vatten.
  • Lägg ett papper över glaset.
  • Håll fast pappret mot glaset medan du vänder upp och ned på det.
  • Släpp försiktigt handen från pappret.

Praktiska tips:

  • Ett dricksglas och ett vanligt skrivpapper fungerar bra.
  • Prova att göra hål i pappret och se om experimentet fungerar ändå!

Våra samarbets­partner