Köp biljett
Experimentet Virvelgängorna

Virvel­gängorna

Den ena flaskan är fylld med vatten. Vänder man den fyllda överst så rinner vattnet dåligt till den undre flaskan, eller inte alls. Varför är det så?

Det skapas en tunn hinna av ytspänning i mellan hålen i flaskorna. Det beror också på att ett undertryck bildas i flaskan med vatten. Om det är mycket vatten i den övre flaskan brister ytspänningen och vattnet börjar rinna ner i den undre flaskan. Trycket ökar i den under flaskan och luftbubblor trycks upp i den övre flaskan.

När man roterar flaskorna uppstår en luftvirvel. Luften passerar genom virveln och undertrycket försvinner så vattnet kan rinna ner med hjälp av vattnets tyngdkraft. Tyngdkraften drar vattnet neråt och inåt. Vattnets rotationshastighet och flaskans väggar skapar ett rörelsemängdsmoment som är konstant som gör att vattnets hastighet ökar när flaskan smalnar av.

Var kan du hitta det här i vardagen?

Olika virvlar kan uppstå på många ställen i naturen både i luften och i vattnet. Exempel på virvlar är tromber, strömvirvlar och vädersystem.

Hållbar utveckling

När temperaturen i vår atmosfär och i havsvattnet höjs skapas det större möjligheter för förödande tropiska orkaner att bildas. Tropiska orkaner skapar energi med hjälp av hög luftfuktighet som kondenserar i atmosfären. De får fart av varma luftströmmar som kommer från sidan.

Våra samarbets­partner