Köp biljett
Experimentet Vattentornet

Vattentornet

I tornet lagras lägesenergi i form av vatten. Åtta munstycken är placerade under vattennivån i tornet på olika höjd. Vad händer när vattnet strömmar?

Vattenstrålarna sprutar ungefär lika högt. När det strömmar ut omvandlas lägesenergi till rörelseenergi. Ju högre hastighet vattnet har desto större blir rörelseenergin. När vattnet sprutar uppåt bromsas hastigheten. När rörelseenergin avtar ökar lägesenergin.

Tornet är byggt så att det ger små energiförluster och därför kommer summan av de två energiformerna att vara nästan konstant. Den egentliga orsaken till att man har vattentorn är att få ett jämnt tryck ut i vattenledningarna. Om man i stället pumpar ut vattnet varierar trycket mycket.

Våra samarbets­partner