Köp biljett
Två gula bollar som rinner genom vattenrännan

Vattenrännan

Låt gärna en boll följa vattenströmmen i rännan som är uppbyggd i olika nivåer och där flödet slutar i den stora tunnan.

Genom att dämma upp vattnet med hindren i Vattenrännan skapar du vattenvirvlar framför hindren. Det bildas även vattenvirvlar i det baksug som skapas bakom hindren.

När vattenrännans djup och bredd förändras med hjälp av hindren, förändras vattnets hastighet och läge – då uppstår vattenvirvlar. Det kallas turbulens. Större virvlar skapar ofta fler mindre virvlar efter en stund. Vattenvirvlars rörelseenergi genererar värmeenergi om de pågår över tid. Strömmar och virvlar transporteras hela tiden till nya områden i vattenrännan. 

Våra samarbets­partner