Köp biljett
Två barn som pumpar upp tryck i vattenraketen

Vattenraketen

Längst upp på stålvajern sitter en klocka. När vattenraketen når klockan så plingar den. Hur mycket vatten och luft du har i flaskan påverkar hur högt raketen kommer att åka.

Koppla ihop flaskan med påfyllnadsröret, lyssna efter knäppet. Fyll flaskan med så mycket vatten du vill ha genom att vrida på den blå ventilen. Pumpa in luft i flaskan med hjälp av den röda cykelpumpen. Du kan maximalt skapa 3,5 bars tryck i flaskan. Normalt lufttryck vid vattenytan är ca 1 bar. Redo att avfyra? Tryck på den stora röda knappen! Se hur flaskan åker iväg utefter stålvajern och vattnet spruta ut bakåt genom flaskans öppning. Hur högt upp på vajern vattenraketen åker beror på hur mycket vatten det finns, hur högt trycket är samt hur stor öppning flaskan har. I det här experimentet kan du prova dig fram genom att ändra antingen hur mycket vatten du fyller i flaskan eller hur högt tryck du skapar i flaskan.

När du pumpar in luft i flaskan fyller du den med luftmolekyler. Eftersom utrymmet i flaskan inte kan bli större kommer molekylerna i luften att trängas ihop och det blir ett övertryck inuti flaskan. När flaskan är stängd trycker luften lika mycket åt alla håll inuti flaskan. Vid avfyrningen öppnas flaskan och vattnet sprutar ur öppningen åt ena hållet och flaskraketen flyger iväg i motsatt riktning längst stålvajern. På samma sätt flyger en oknuten uppblåst ballong om man släpper taget.

Vattenraketen är ett experiment som visar Newtons tredje rörelselag. Den säger att för varje kraft finns en lika stor och motriktad reaktionskraft. Riktiga rymdraketer fungerar med samma princip men istället för att pumpa in luft så skapas en kemisk reaktion som bildar en gas som bygger upp trycket i raketen.

Våra samarbets­partner