Köp biljett
Experimentet Vågvaggan

Vågvaggan

Vågvaggan är en modell av vattnets vågrörelser. Sätt den i rörelse och studera hur vattnet rör sig. Är det i sidled, vertikalled eller en cirkulär rörelse?

Var kan du hitta detta i vardagen?

Här kan du se hur vågor rör sig i vatten. Behållaren innehåller olja och vatten. Oljan lägger sig på vattnet eftersom det har lägre densitet än vattnet. Om du tittar på hur vågorna rör sig kan du se att de rör sig upp och ned, i höjdled.

Hållbar utveckling

Man kan utnyttja energin i vågen med hjälp av ett vågkraftverk. En generator placeras på havsbotten och i generatorns rörliga del sitter en boj fast med ett rep. När bojen rör sig vertikalt upp och ner skapas elektricitet med hjälp av generatorn. Vågor rör sig konstant på större hav, så vågkraftverk skulle kunna bli en viktig och miljövänlig energikälla i framtiden.

Våra samarbets­partner