Köp biljett
Två barn provar experimentet Tryckfontänen

Tryckfontänen

I det stora vattenfyllda röret finns tre hål. Trycket i röret varierar med höjden. Trycket är störst vid rörets botten. Hur påverkar det vattenstrålarna?

Om strålarna skulle falla fritt skulle den nedersta strålen nå längst. Vid vårt rör hindras den nedersta strålens lopp och det är strålen vid rörets mitt som går längst.

Våra samarbets­partner