Köp biljett
Två vuxna och ett barn provar experimentet Stormen

Stormen

Ställ dig framför fläkten och tryck på knapparna. Välj vilken vindstyrka du vill tampas emot. Här kan du tryggt få uppleva en orkan!

Att mäta vindstyrka är viktigt i många sammanhang, inte minst ute till sjöss. Med vind menas i regel horisontella rörelser i luftmassan. Vinden i Stormen utgörs av ett fläktaggregat som är av samma typ som de fläktar som används i biltunnlar.

Beaufortskalan

Den brittiske amiralen Sir Francis Beufort utformade en skala för att beskriva vindens styrka utifrån hur man reglerar seglen på örlogsfartyg för att segla dem snabbare. Beauforts skala visade sig vara så effektiv att den antogs som standard i engelska flottan 1838. Senare blev den till internationell standard inom sjöfarten. Senare har man gjort motsvarande beskrivning av vindens verkningar på land. De syns i tabellen nedan.

Kanske går de att prova i experimentet?

När de lägsta effekterna med knappt märkbar vind har passerats börjar det bli intressant. Jämför Beaufort-värdet med andra skalor i tabellen.

  • 2 Beaufort: En vindflöjel (i gott skick) visar vindens riktning.
  • 3 Beaufort: Vinden sträcker en vimpel, sätter blad och tunna kvistar i oavbruten rörelse.
  • 4 Beaufort: Kvistar och tunna grenar rör sig. Damm och lössnö virvlar upp.
  • 5 Beaufort: Mindre lövträd börjar svaja. Vågor med utpräglade kammar på större insjöar.
  • 6 Beaufort: Stora trädgrenar sätts i rörelse. Det viner i telegraf- och telefontrådar (det är dock lite svårt att hitta några telegraftrådar idag).
  • 7 Beaufort: Hela träd börjar svaja. Man kan inte gå obehindrat mot vinden.
  • 8 Beaufort: Kvistar bryts från träden och det börjar bli besvärligt att gå i det fria.
  • 9 Beaufort: Mindre skador på hus. Rökhuvar och taktegel blåser ner.
  • 10 Beaufort: Sällsynt i inlandet. Träd ryckas upp med roten, betydande skador på hus.

Våra samarbets­partner