Köp biljett
Experimentet skovelhjulet

Skovelhjulet I

Ett skovelhjul är ett hjul försett med paddlar eller skovlar. Under en stor del av historien har skovelhjulet varit människans viktigaste kraftmaskin för att bland annat ge drivkraft till kvarnar.

Under medeltiden introducerades vertikala hjul som drevs uppifrån av vatten som föll ur exempelvis en ränna, ner på skovlarna. En annan variant drevs nerifrån av ett strömmande vattendrag.

Nuförtiden använder vi oss av vattenkraft för att kunna driva turbiner för framställning av elektricitet. Mindre skovelhjul finns i fläktar, så kallade centrifugalfläktar.

I Vattenavdelningen står ytterligare ett skovelhjul där du kan fortsätta utforska vattnets energi.

Våra samarbets­partner