Köp biljett
Tre barn som snurrar Separatorn

Separatorn

Snurra igång experimentet. Titta på bollarna. Hur påverkas bollarna av hur snabbt du snurrar? Hur ska du snurra för att få bollarna att stå stilla vid mitten på armarna?

Experimentet bestå av en stolpe med fem armar som böjer sig uppåt. I varje arm finns en boll. Du får experimentet att rotera genom att snurra på det. När Separatorn snurras igång kommer rotationen och armarnas form att göra så att bollarna pressas ut och uppåt i armarna från stolpen. Fenomenet som bollarna upplever kallas centrifugalkraft. Centrifugalkraft är ingen riktig kraft, utan snarare en effekt av att något rör sig eller roterar fort i en cirkelbana. Ju fortare man roterar, desto mer dras man från cirkelns mitt. Detta beror av tröghetslagen, eller Newtons första lag, som säger att en kropp förblir i sitt tillstånd av vila eller likformig rätlinjig rörelse om den inte påverkas av krafter som tvingar den att ändra sin rörelse. Detta fysikaliska fenomen använder man sig bland annat av i olika karuseller. Du kanske har känt att du trycks ut om du åker med en bil eller buss som svänger snabbt i en kurva. Tekniken används också för att separera vattnet från kläderna i en tvättmaskin eller för att skilja grädden från mjölken.

Våra samarbets­partner