Köp biljett
Tjej som spelar på experimentet Rörklangsseplet

Rörklangs­spelet

Här kan du skapa musik och ljud! Slå på rören och lyssna till vilka toner som bildas. Atomerna vid träffpunkten får en stöt som skickas vidare genom att knuffa på andra atomer. Vibrationen fortplantas i röret.

Beroende på ljudhastigheten i träet och rörets längd kommer vissa toner att favoriseras och det blir resonans. Det svängande träröret överför i sin tur svängningarna till den omgivande luften.

Vibrationer i ett kortare rör ger högre svängningstal, så kallad frekvens, det vill säga en högre ton. När man slår på ett längre rör blir frekvensen lägre och man hör en dovare ton.

Våra samarbets­partner