Köp biljett
Två personer provar experimentet Recollections

Recollections

Måla med kroppen! Med hjälp av en videokamera och en stor reflex får du fram en bild som bearbetas i en dator. Resultatet projiceras på en stor skärm.

En videokamera filmar de reflexer som skickas tillbaka från en lampa riktad mot reflexväggen bakom dig. Om du känner på de båda vita väggarna med handen märker du att den ena väggen känns alldeles glatt och den andra, där bilden projiceras känns sträv. Det är den glatta väggen som reflekterar ljuset som kommer från lampan vid den sträva väggen.

När du kommer in i rummet och rör dig skymmer du reflexväggen med din kropp. Ljuset kan inte längre reflekteras från lampan till videokameran. Skuggfiguren från din kropp blir helt svart. Kamerans bild matas sedan in i en dator som manipuleras innan de visas på skärmen framför dig. Som en vågrörelse som fortplantar sig i stillastående vatten.

Våra samarbets­partner