Köp biljett
Ett barn provar experimentet Nåldynan

Nåldynan

Nålarnas huvuden påminner om pixlarna som bygger upp bilden på en tv-skärm. När du trycker in handen på dynan skapas en tredimensionell bild.

När man stryker med handen mot spikarna under bordet sätts de i rörelse. Ljuset som reflekteras i de gungande spikhattarna ger en vågrörelse som påminner om ljusglittret i vattenytan som krusas i vinden eller det vajande sädesfältet. En våg eller vågrörelse är ett fysikaliskt fenomen som innebär att en enskild rörelse fortplantar sig i rummet.

Det finns olika typer av vågor. Den typ av vågor som uppstår i experimentet är exempel på elektromagnetiska vågor. En annan form av elektromagnetiska vågor är radiovågor.

Det finns även mekaniska vågor, det är ljudvågor och vågor som uppstår vid vattenytan. Den tredje formen av vågor är vågfunktionen inom kvantfysik, där man undersöker atomers sannolika position med hjälp av att använda dess olika förmågor som till exempel massa och hastighet.

Våra samarbets­partner