Köp biljett
En person provar experimentet Massa metallers massa

Massa metallers massa

Det här är en annorlunda slags tyngdlyftning. Lyft de olika metallblocken och känn viktskillnaden mellan dem. Varför är de olika tunga?

Vikten hos de olika grundmetallerna beror på deras densitet, eller täthet mellan atomerna i metallen.

Sex olika grundämnesmetaller är gjutna i mjölkförpackningar. Här kan deras olika densitet enkelt jämföras. Den lättaste metallen av de sex är magnesium. Den tyngsta är osmium som är dubbelt så tung som bly. För att illustrera densiteten för osmium, som är ett mycket sällsynt grundämne, har en vikt hängts under metallklumpen. Fysikaliskt beskrivs densitet som massa per volymenhet. 

Våra samarbets­partner