Köp biljett
Ett barn provar experimentet Magnetracet

Magnetracet

Utmana någon i Magnetracet och se vem som först lyckas föra sin kula till toppen och sedan rulla ner den igen. Skiljer sig den vita och röda kulan?

I Magnetracet gäller det att föra den magnetiska kulan upp genom banan utan att tappa den. När du kommer till toppen kan du släppa kulan i rännan och låta den rulla ner igen. Du flyttar kulan genom att fånga upp den med magneten under bordet där de sitter fast. Den vita magneten har ett starkare magnetfält än den röda. Känn skillnaden på hur det är att flytta kulan med de två olika magneterna.

Testa att tävla mot någon! Se vem som först lyckas föra sin kula till toppen och rullar ner igen. Tips: Om vuxen och barn tävlar mot varandra kan den vuxna använda den röda magneten och barnet använda den vita.

Alla magneter har ett magnetfält omkring sig. Hur stort och starkt magnetfältet är beror på vad magneten är gjord av och hur stor den är. Magnetfältet påverkar alla material men olika material påverkas olika mycket. Vissa material påverkas så lite att vi inte märker det. Järn blir magnetiskt och dras till magneter.

Magneter används tillexempel som kylskåpsmagneter, i knappar och kylskåpsdörrar men också i motorer.

Våra samarbets­partner