Köp biljett
Experimentet Luftvirveln

Luftvirveln

Experimentet är tillfälligt avstängt, med anledning av coronaviruset. Vi hoppas kunna öppna det snart igen!

Luftvirveln fungerar på samma sätt som en tromb. Tromber uppstår genom att hastiga vindar blåser i ett koncentrerat område; till exempel ett åskmoln. Varma vindar från underdelen av molnet stiger eftersom varm luft har lägre densitet än kall luft. När de två olika vindarna möts börjar de rotera. Ju mer tromben roterar, ju snabbare sugs mer luft in i tromben. Tromben börjar att växa både uppåt och neråt som en tratt.

Hållbar utveckling

När temperaturen i vår atmosfär höjs skapas stora tropiska stormar och orkaner lättare. Det medför att det blir svårare att leva i orkanområden och att kostsamma återuppbyggnadsarbeten ofta måste utföras.

Våra samarbets­partner