Köp biljett
En person provar experimentet Luftpuffen

Luftpuffen

Tryck på kanten för att sätta luft i rörelse. Håll koll på luftstöten när den rör sig uppåt. Vad händer när luften når taket?

Även luft tar plats! När kanten trycks ner blir utrymmet under mindre och luften pressas ut ur behållaren genom hålet i mitten. Luften syns inte så för att det ska bli lättare att se vad som händer och hur luften rör sig blandar vi upp den med små, små vattendroppar som ser ut som rök. De mikroskopiskt små vattendropparna tillverkas med hjälp av ultraljud.

När gummiringen trycks ner lagom hårt och luften som finns där i trycks ut kan du se att luften som rör sig ser ut som en ring. Luftmolekylerna kan röra sig ända upp till taket. Om du har skjutit luften rakt så kan du se sidenbanden som sitter i taket röra på sig.

Våra samarbets­partner