Köp biljett
Ett barn provar experimentet Lilla klockfontänen

Lilla klockfontänen

I toppen av röret sprids vattnet åt alla håll genom en tunn springa. Vattnets ytspänning gör att vattnet håller ihop i form av en tunn film som bildar en kupol. Längst ner i kupolen, där den är som vidast, är filmen tunnast. Om man försiktigt blåser in mer luft i kupolen kan klockan bli större.

Var kan du hitta det här i vardagen?

Om du trycker handen mot vattenstrålen i vattenkranen händer samma sak fast upp och ner.

Hållbar utveckling

Om det är väldigt torrt i marken kan man tillföra vatten i lagom mängd och låta det sugas upp av rötterna. Grödan kan sedan fortsätta att ta upp vattenånga från marken med hjälp av klyvöppningarna. Då utvecklas och mognar grödorna lika mycket som vid ett år med normal nederbörd. Detta sätt förbättrar även grödans förmåga att ta upp näringsämnen ur jorden, något som minskar risken för läckage av gödningsämnen som skapar övergödning i våra vattendrag.

Våra samarbets­partner