Köp biljett
En person provar experimentet Lasta skepp

Lasta skepp

Kan du lasta skeppet i fören och aktern utan att skeppet tippar? Skeppet är upphängt i sin tyngdpunkt och om det får obalans kommer det tippa antingen framåt eller bakåt och tappa sin last. När du lastar skeppet gäller det att få tyngdpunkten från båten och klossarna att hamna rakt under upphängningen för att den ska vara i balans.

För att hela tiden hålla skeppet plant och i balans kan du behöva ställa två eller flera klossar på vardera sida om upphängningspunkten samtidigt. Kan du hitta samband mellan klossarnas vikt, deras massa, och hur de kan placeras i lastutrymmet för att skeppet ska vara i våg?

När fartyg och flygplan lastas är det viktigt att lasten blir ordentligt balanserad så att skeppet eller flygplanet kan röra sig stabilt på vattnet eller i luften. Det är även viktigt att lasten sitter fast ordentligt så att den inte flyttar på sig.

Illustration av hur balansexperiment fungerar

Våra samarbets­partner