Köp biljett
Ett barn och en vuxen provar experimentet Kulbänken

Kulbänken

Tävla med en kompis och släpp kulor samtidigt i banorna. Vilken bana är snabbast? Varför rullar kulorna olika snabbt i de olika banorna?

Tittar du noga ser du att en kula som rullar längs ett sluttande plan rullar allt snabbare, kulan accelererar. Hur snabbt kulan accelererar beror både på friktionen mot underlaget och hur stor lutningen är.

Om du släpper en kula i luften så faller den snabbt. Kulan faller fritt vilket beror på jordens dragningskraft. Om du istället släpper kulan på ett lutande plan så tar det längre tid för kulan att färdas samma sträcka. Kulan bromsas av friktionen mot banan.

Kulbanan visar på energiomvandling. När du lyfter kulan uppåt ökar dess lägesenergi. När kulan rullar nedåt minskar lägesenergin samtidigt som rörelseenergin ökar.

Våra samarbets­partner