Köp biljett
Två barn provar experimentet Krypkulverten

Krypkulverten

Här kan du krypa i ett före detta avloppsrör! Röret är 35 meter långt och idag rinner inget avloppsvatten här. Vågar du?

Den som vågar krypa ner i kulverten kan välja att se dagsljuset igen efter halva sträckan, eller fortsätta ända fram till slutet av röret.

Våra samarbets­partner