Köp biljett
Experimentet Krockande vattenstrålarna

Krockande vatten­strålarna

Här skapas en klocka av vatten när den undre och den övre vattenstrålen möts på mitten. Reglera kranens tryck för att göra klockan större eller mindre.

Vattenklockan bildas när trycket från de krockande vattenstrålarna är lika. De starka vätebindningarna mellan vattenmolekylerna gör att vattenklockan hålls ihop och behåller sin form. Genom att justera trycket i vattenstrålen från den övre kranen kan vattenklockans läge ändras.

Var kan du hitta det här i vardagen?

Du kan se samma fenomen i en vattenjet, som bland annat sitter på en vattenskoter. När trycket från den övre ventilen ökar trycks det undre vattnet bort.

Hållbar utveckling

En vattenjet har lågt undervattensljud, vilket minskar störande ljud under vattenytan. Det gör undervattensmiljön bättre för vattenlevande djur som använder ljud för att kommunicera, till exempel valar och delfiner.

Våra samarbets­partner