Köp biljett
Experimentet Kluven tunga

Kluven tunga

Tungans smaklökar gör att vi kan känna olika smaker när vi äter. Men vad händer egentligen i kroppen när vi skiljer sött från salt? Modellen visar tungan i genomskärning med underliggande muskler i tvärsnitt.

Tungans viktigaste funktioner är att kontrollera flödet av maten till matstrupen, att framkalla tal och fungera som smaksinnets centrum.

Tungan är täckt av en slemhinna och består av åtta muskler som gör att den är mycket rörlig. Musklerna ger också tungan sin form och är de muskler i kroppen vi har mest kontroll över. Tungans rörelser styrs av en rörelsenerv som heter kranialnerven. Den gör att vi kan flytta maten mellan tänderna när vi tuggar, och pressa maten bakåt mot svalget.

Utan tungan hade vi inte kunnat prata på samma sätt som vi gör, eller skapa speciella ljud.

Under tungan sitter en av spottkörtlarna, som skapar saliven. I tungans slemhinna sitter smaklökarna. Människan kan känna fem smaker:

  1. Beskt
  2. Surt
  3. Sött
  4. Salt
  5. Umami

Såhär fungerar smaken:

Sinnescellerna på tungan kallas smakceller. När en smak når smakcellerna skickas informationen vidare till hjärnan med hjälp av två hjärnnerver: ansiktsnerven och tung- och svalgnerven. Informationen skickas till smakcentrum som sitter i hjärnans främre hjässlob.

Smakcellerna sitter samlade i smaklökarna. Smaklökarna reagerar på smakämnen som är upplösta i saliv. Tidigare trodde man att grundsmakerna uppfattades på olika ställen på tungan, men nu vet man att vi känner de olika smakerna överallt på tungan.

Smaksinnet ger viktig information om saker vi stoppar i munnen. Om något smakar illa spottar vi i regel ut det, ofta sådant som sakar beskt. På så vis undviker kroppen att bli förgiftad.

Våra samarbets­partner