Köp biljett
Ett jordklot fylld med vatten

Jordklot på flaska

Vill du se hur luftströmmar och låg- och högtryck rör sig över jorden? Snurra på glasklotet! Det fungerar som en modell för vår planet.

När du snurrar på klotet kan du se att vätskan roterar snabbare på mitten av klotet än på den nedre delen. Så rör sig luftströmmarna i jordens atmosfär.

Hur luftströmmarna rör sig beror dels på gravitationen som strävar efter att forma jorden som ett klot, dels på centrifugalkraften som strävar efter att forma jorden som en skiva. Dessa två krafter ger jorden dess ellipsoidiska form. Det innebär att jorden inte är klotrund, utan tillplattad vid polerna. Gravitationen och centrifugalkraften gör också att luftströmmarna i atmosfären rör sig som de gör.

Gravitationen och centrifugalkraften påverkar allt materiellt på jorden, även luften. Summan av gravitationen och centrifugalkraften är tyngdkraften. Gravitationen är starkare än centrifugalkraften och omöjlig för oss att påverka. Däremot påverkas centrifugalkraften av rörelse. Rör vi oss i jordens rotationsriktning så ökar centrifugalkraften och tvärtom. Eftersom tyngdkraften är summan av gravitationen och centrifugalkraften, blir vi tyngre om vi rör oss österut med jordens rörelseriktning, och lättare om vi rör oss västerut mot jordens rörelseriktning.

Tyngdkraftens riktning ändras även när vi står stilla. När tyngdkraften är riktad i rät vinkel mot marken och vi befinner oss på våra breddgrader, hamnar den räta vinkeln lite vid sidan av jordens centrum. När luftmassorna i atmosfären rör sig västerut ökar dess hastighet, medan hastigheten minskar då den rör sig österut.

Detta skapar en sidkraft som kallas Corioliskraften. Corioliskraften är en kombination av centrifugalkraften och gravitationen som innebär att en sidokraft skapas. Om Corioliskraften är större än gravitationskraften viker luftmassorna av mot ekvatorn. Om luftmassorna rör sig västerut mot jordrotationen minskar hastigheten och luftmassorna drar sig uppåt från ekvatorn mot nordpolen, åt höger.

När luftmassor rör sig norrut, minskar centrifugalkraften eftersom rotationshastigheten minskar. Om luftmassan rör sig söderut ökar centrifugalkraften. Rörelsen blir en inåtgående eller utåtgående spiral. Den resulterande centrifugalkraften pekar då inte längre i rak sydlig riktning utan i en vinkel mot denna. Detta ger upphov till en rörelseavvikelse åt höger på norra halvklotet för både nord- och sydgående rörelser, och åt vänster på södra halvklotet. Corioliskraften blir lika stor och riktad åt höger åt vilket håll luften än rör sig åt på det norra halvklotet.

Våra samarbets­partner