Köp biljett
Experimentet I ching

I Ching

I Ching är ett hexagram som finns i en klassisk kinesisk visdomsbok med samma namn. På svenska betyder I Ching eller Yi Jing "Förvandlingarnas bok". Boken är ett viktigt verk inom de kinesiska religionerna/filosofierna daoism och konfucianism. Verket har funnits i sin nuvarande form sedan 200 år f. Kr. men har använts mycket längre än så.

I slutet av 1600-talet arbetade filosofen och matematikern Gottfried Wilhelm von Leibniz med binära tal. Genom sin kontakt med kinesiska vetenskapsmän kom han i kontakt med verket I Ching. Det består av långa och korta streck, som i olika kombinationer bär på olika betydelser.

Binära tal, som man använder då man programmerar datorer, består av ettor och nollor. Med hjälp av ASCII-koden översätter man ettorna och nollorna till ett språk som vi förstår. Här står det tom tits med binära tal:

t   0101 0100
o  0100 1111
m 0100 1101
    0010 0000
t  0101 0100
i  0100 1001
t  0101 0100
s  0101 0011

Den koreanska flaggan innehåller tangram från I Ching: "himmel" (sommar) överst till vänster, "vatten" (höst) överst till höger, "jord" (vinter) nederst till höger samt "eld" (vår) nederst till vänster.

Sydkoreas flagga

Våra samarbets­partner