Köp biljett
Ett barn provar experimentet Hjärnan

Hjärnan

Ta en titt inuti en människas hjärna! I "hjärnpusslet" finns storhjärnan, mellanhjärnan, lillhjärnan samt förlängda märgen.

Storhjärnan

Storhjärnan är den största och mest utvecklade delen av människans hjärna. Storhjärnans komplexa funktion gör att vi skiljer oss från djuren. Den är delad i två halvor som kallas hemisfärer. Den vänstra hjärnhalvan är oftast den mest dominanta, och ansvarar bland annat för språk och tal. Den högra hjärnhalvan är mer konstnärlig och skapande.

Storhjärnan ser ut som en halv valnöt och är fylld av vindlingar med fåror. Där fårorna är mer tydliga delas hjärnan in i lober med olika funktioner:

  • Pannlob: Kontrollerar viljestyrda muskelrörelser.
  • Hjässlob: Registrerar känselintryck och smak.
  • Tinninglob: Centrum för hörsel och lukt.
  • Nacklob: Centrum för synen.

Varje kroppsdel har speciella platser i hjärnans rörelse- och känselcentrum. De mest aktiva kroppsdelarna, som händerna, munnen, läpparna och tungan, tar mest plats här.

I det yttersta skiktet av storhjärnan finns hjärnbarken, där nervcellernas cellkroppar finns. Här skapas vårt medvetande, tankar, känslor och minne, samt medvetna viljestyrda rörelser. Hjärnbarken är uppbyggd av grå substans.

Resten av storhjärnan består av vit substans, med ledningsbanor med grå substans som gör att nervcellerna kan kommunicera mellan varandra. Det gör att alla hjärnans delar kan samarbeta, inte bara de i storhjärnan.

I storhjärnan finns fyra vätskefyllda hålrum. De kallas ventriklar och är fyllda av hjärnryggmärgsvätska. Hjärnryggmärgsvätskan fungerar som skydd och stötdämpning för hela centrala nervsystemet – hjärnan och ryggmärgen. Vätskan skapas i blodkärl i ventriklarna. Den transporterar näring till hjärnan och transporterar bort avfall.

Lillhjärnan

Lillhjärnan ligger under nackloberna och kallas "livets träd" på grund av dess utseende i genomskärning. Lillhjärnan består också av två hemisfärer. Den är veckad, precis som storhjärnan, men vecken är tunnare. I lillhjärnan kommunicerar nervcellerna med varandra via grå substans, mellan den vita substansen.

Lillhjärnan styr vår balans och vår finmotorik, med hjälp av information från storhjärnan som meddelar om kroppens läge och hur vi vill röra oss.

Hjärnhinnor

Det finns tre olika sorters hjärnhinnor innanför skallen:

  • Hårda hjärnhinnan som skiljer stor- och lillhjärnan åt. Den skyddar även hela lillhjärnan. Hårda hjärnhinnan består av två skikt som på vissa ställen förbinds av stora vener.
  • Spindelvävshinnan finns på insidan av den hårda hjärnhinnan. Den har trådlika utskott som förbinder den med mjuka hjärnhinnan. Mellan spindelvävshinnan och mjuka hjärnhinnan finns hjärnryggmärgsvätska. Här finns hjärnans stora artärer som förser hjärnan med blod.
  • Mjuka hjärnhinnan ligger närmast hjärnan och omsluter hjärnans blodkärl.

Våra samarbets­partner