Köp biljett
Experimentet Handen

Handen

Dina händer består av en mängd olika delar för att de ska fungera både grov- och finmotoriskt. De muskler som hjälper till att röra handens leder sitter till stor del högt upp i underarmen. Här följer en lista på vissa av delarna som samverkar för att handen ska kunna fungera:

 • Abductor digiti minimi, muskel
 • Abductor pollicis, långa senan
 • Abductor pollicis brevis, muskel
 • Adductor pollicis, muskel
 • Armbågsbenet
 • Armbågsbenets handlovssträckare, sena
 • Benmärg
 • Djupa palmarbågen
 • Djupa palmargren av ulnarartären 
 • Dorsala digitala artärer
 • Dorsala interosseusmuskler
 • Extensor digitorum, muskler
 • Extensorretinakel, ledband eller ligament
 • Extensor carpi radialis brevis, muskel
 • Extensor digiti minimi, muskel
 • Extensor indicis, sena
 • Extensor pollicis brevis, muskel
 • Extensor pollicis longus, muskel
 • Femte metakarpalbenet
 • Flexorretinaklet
 • Flexor carpi ulnaris sena
 • Flextor digitorum profundus senan
 • Flextor digitorum superficialis senan
 • Flexor digiti minimi brevis muskel
 • Flextor pollicis brevis muskel
 • Flexor pollicis långa sena
 • Fyrkantiga inåtvridarmuskeln
 • Första metakarpalbenet
 • Hakbenet
 • Handflatans aponeuros
 • Handflatans långa sena
 • Handlovssträckarens senskida
 • Koppling mellan senor
 • Korsformad del av fibrös senskida
 • Lillfingrets distala falang
 • Lillfingrets intermediala falang
 • Lillfingrets proximala falang
 • Lumbricales muskel
 • Långa radiala handlovssträckarsenan
 • Medianusnerven
 • Opponens digiti minimi muskel
 • Opponens pollicicis muskel
 • Palmaris brevis muskel
 • Palmar interosseus muskler
 • Palmara mellanhandsbenets artärer
 • Radialartär    
 • Radialis indicis artär
 • Senskida på extensor digiti minimi
 • Senskida på extensor digitorum och extensor indicis
 • Senskidan på abductor longus och extensor pollicis brevis
 • Senskidan på långa radiala handlovssträckarmuskeln
 • Senskidan på tummens långa sträckarmuskel
 • Strålben
 • Strålbenets handlovsböjarsena
 • Tummens distala falang
 • Tummens proximala falang
 • Ulnarartär
 • Ulnarisnerven
 • Vanliga palmara fingerartärer
 • Vanlig palmar fingernerv
 • Ytlig gren av radialartären
 • Ytlig gren av radialnerven
 • Ytliga palmarbågen    
 • Ytliga tvärgående metakarpala ligament
 • Äkta palmar fingerartärer
 • Äkta palmar fingernerv
 • Ärtbenet

Våra samarbets­partner