Köp biljett
En person provar experimentet Gejser

Gejser

En gejser är en varm källa som sprutar ut hett vatten från jordens inre. Vår gejser aktiveras när du går runt, runt med pinnen.

Gå runt med pinnen och en stråle frambringas av det tryck som uppstår i den röda halvsfären. Strålen motsvarar i storlek en medelstor gejser.

Ordet gejser är isländskt och betyder ungefär "den som rasar" och är namnet på heta källor som kastar upp kokhett vatten i luften. Vattnet i kanaler och hålrum värms upp av jordens inre tills trycket blir så stort att vattnet sprutar upp. På Island svarar de heta källorna för en tredjedel av landets energibehov.

Våra samarbets­partner