Köp biljett
En person provar experimentet Generator-motor

Generator/­motor

En generator omvandlar rörelseenergi till elektrisk energi. En motor omvandlar energi (kemisk eller elektrisk) till rörelseenergi. Den apparat du vevar på är generator och den andra blir motor och tvärt om. Om du tittar noga så är generatorn och motorn precis likadana men samtidigt varandras motsatser.

Om veven på andra sidan inte snurrar när du vevar är kretsen mellan de två apparaterna bruten. Då får du börja med att sluta kretsen genom att sätta i sladden i kontakten. Det kan ta en liten stund innan veven på andra sidan börjar röra sig.

En generator, eller en dynamo, är en maskin som skapar elenergi genom att låta en magnet snurra i en spole eller en spole som roterar i ett magnetfält. I vår likströmsgenerator är det ett fast magnetfält med en roterande spole.

I stort sett all elenergi produceras med generatorer, oavsett om de kommer från vindkraft, vattenkraft, kärnkraft, biobränslen eller fossila bränslen. Undantaget är den elenergi som kommer från solceller och vissa bränsleceller.

I vår park har vi planterat Nordens första vindturbinsträd som genererar elenergi med hjälp av vindsnurror.

Våra samarbets­partner