Köp biljett
Experimentet Fritt fall

Fritt fall

Snurra skivan ett halvt varv och se hur magneterna faller olika fort. Varför då? Och varför faller magneten på trästången fritt?

Ringarna på stängerna är magnetiska och består av ämnet neodym som är mycket starkt magnetiskt. Eftersom trä inte är ett elektriskt ledande material faller magneten rakt ner på en gång. På de andra stängerna faller ringarna olika beroende på hur ledande de olika metallerna är. Ju bättre elektrisk ledningsförmåga ett ämne har, desto starkare blir strömmen och magnetfältet.

Våra samarbets­partner