Köp biljett
Experimentet Från barn till vuxen

Från barn till vuxen

Skallen är den skelettstruktur som bildar huvudet. Skallens, eller kraniets, främsta uppgift är att bära ansiktet och skydda hjärnan. Dessutom har kraniets utformning stor betydelse för flera viktiga sinnesorgan och kroppsfunktioner:

  • Ögonens placering och avståndet mellan dem är anpassat utifrån våra behov av att kunna se bilder med djup.
  • Öronen är placerade så att vi förstår från vilket håll ljud kommer.
  • Tänderna är placerade och utformade utifrån vilket typ av mat kroppen behöver för att kunna fungera maximalt.

Allt detta har utvecklats genom årtusenden av evolutionell anpassning.

Hos en vuxen individ består kraniet av 29 stycken ben. Fjorton av benen finns i ansiktet och åtta i huvud- och hjärnskålen. Benen i skallen hålls ihop av sicksaksformade stela leder, så kallade suturer. Vid tinningarna finns mellanörats sex ben. Till kraniet räknas ibland också tungbenet som sitter i halsen och stöder struphuvudet.

Det som begränsar skallens, och därmed hjärnans, storlek är förlossningskanalen. Suturerna, det som ser ut som täta sömmar på skallen kan förskjutas och överlappa varandra under förlossningen så att barnets huvud kan passera förlossningskanalen.

Våra samarbets­partner