Köp biljett
Ett barn undersöker experimentet som består av en trädörr

Filtrerat ljus

Titta genom dörrens fönster. Ser du vad som är skrivet på fönstret på andra sidan dörren? Tekniken är samma som används i polaroidsolglasögon!

Ljus är en elektromagnetisk vågrörelse med svängningsrörelser i alla riktningar. En elektromagnetisk vågrörelse består av ett elektriskt och ett magnetiskt fält som med ljusets hastighet, eller nära denna hastighet, rör sig bort från källan som skapade den – till exempel solen. Med hjälp av ett polarisationsfilter filtreras vågrörelser bort, så att bara en strålningsriktning finns kvar.

I det här experimentet passerar ljuset mellan två polarisationsfilter som är vridna i 90 grader i förhållande till varandra. Ljuset släcks då helt om det inte reflekteras från något föremål. När ljuset reflekteras framträder ett färgspektrum.

Polariseringsfilter fungerar genom att endast släppa igenom ljusvågor som faller in med en viss vinkel. Den fysikaliska termen är att ljuset polariseras, där av namnet.

Var kan du hitta det här i vardagen?

Om du fotograferar genom ett fönster med ett polarisationsfilter kan du antingen fotografera det som händer på andra sidan rutan eller rutans reflektion, genom att vinkla kameran.

Klicka här för att se hur ett polarisationsfilter fungerar!

Våra samarbets­partner