Köp biljett
Experimentet Dubbelspiralen

Dubbelspiralen

Hittar du rörelseriktningen? Veva för att få rotation på experimentet. Titta på de två spiralerna som sitter ihop. Rör de sig?  Titta noga på metallringarna som hänger på spiralerna. Rör de sig?

Dubbelspiralen består av två sammanfogade spiraler med olika diameter och riktning. På de sammanfogade spiralerna hänger två metallringar. Följer du metallringarnas rörelse längs spiralerna syns rörelseriktningen tydligt. Den ena spiralen har en utåtgående rörelse medan andra har en inåtgående. Eftersom de är sammanfogade vandrar ringarna runt, runt på spiralerna.

Våra samarbets­partner